ვებანალიზი
ვებანალიზი
ვებანალიზი

ვებანალიზის ძირითადი დანიშნულებაა ორგანიზაციის ვებგვერდზე მომხმარებლის ქცევის შესწავლა და განხორციელებული მარკეტინგული ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება.
"iPromoters"-ი იყენებს გუგლის ანალიტიკას, რაც გვეხმარება შემდგომი ინფორმაციის მოპოვებაში:
 
  • მომხმარებლის სრული რაოდენობა ვებგვერდზე 
  • მომხმარებლის რაოდენობა დღეში
  • უნიკალური მომხმარებლის რაოდენობა
  • მუდმივი და ერთჯერადი მომხმარებლის რაოდენობა
  • მომხმარებლის ქცევა ვებგვერდზე
  • პიკის დღეები
  • გვერდების ნახვადობა
  • მარკეტინგული ღინისძიებების შედეგები და ა.შ.

"iPromoters"-ის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით თქვენთან ერთად ვგეგმავთ ახალ მარკეტინგულ სტრატეგიებს, რომელთა მიზანია არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა.

თქვენი ბიზნესის წარმატებისათვის, აუცილებელია მუდმივი ვებანალიზის ჩატარება, რაც დაგეხმარებათ თქვენი სერვისებისა თუ პროდუქტების გაუმჯობესებაში.

 

 

 

 

 

უფასო კონსულტაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვირეკეთ